Общинския съвет ще обсъжда бюджета на Община Плевен за 2019-та година

Кметът Георг Спартански ще предложи на Общинския съвет да приеме Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 годинаКметът Георг Спартански ще предложи на Общинския съвет да приеме Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година
Двадесет и пет са точките в предварителния дневен ред на първата редовна сесия на Общинския съвет за 2019 г., която ще се проведе на 31 януари (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Кметът Георг Спартански ще предложи на Общинския съвет да приеме Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.
Съветниците ще обсъдят изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне на размера на местните данъци. Ще бъде разгледано предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Ще бъде гласувана базисна цена на един квадратен метър жилищна площ за ползване на общинско жилище.

Съветниците ще обсъдят и оптимизирането на щата на ОП „Общински медиен център”.