Общинските съветници вдигнаха наемите и ставките на данък МПС

Съветниците увеличиха наемите на общински жилищаСъветниците увеличиха наемите на общински жилища
След повече от два часа разисквания с гласовете на 23 от общинските съветници днес беше приет новият размер на данъка върху превозните средства, който ще се дължи в Община Плевен.  

Повод за предложението на кмета Георг Спартански за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен са повторно приетите в края на м. ноември миналата година от Народното събрание промени в Закона за местните данъци и такси. По същество измененията касаят промяна в начините на деклариране на недвижими имоти, отпадане на някои преференции при облагане с данък недвижими имоти, а данъкът върху МПС ще се определя вече по формула, свързана с имуществен и екологичен компонент.

 

„Новите ставки са близо до заложения от държавата минимум, но са по-високи от него, за да гарантираме местните приходи в размер на досегашните. Ако ОбС - Плевен гласува за минималните ставки, записани в ЗМДТ, това би довело до намаляване на прихода от данък превозни средства с около 700 000 лв. В този случай ще трябва да отпадне немалка част от заложеното в инвестиционната програма или да се съкратят други разходи”, обясни кметът Спартански. Според предложението автомобилите с мощност на двигателя до 37 кВт отпадат като самостоятелна група.

Новите разценки съобразно мощността на двигателя са:

до 55 кВ включително - 0.50 за 1 kW;

над 55 кВ до 74 кВ включително - 0.65 за 1 kW;

над 74 кВ до 110 кВ включително - 1.10 за 1 kW;

над 110 кВ до 150 кВ включително - 1.40 за 1 kW;

над 150 кВ до 245 кВ включително - 1.75 за 1 kW;

над 245 кВ - 2.25 за 1 kW

Коригиращ коефициент според екологичната категория на автомобила (екологичен коефициент):

без екологична категория – коефициент 1.3

Евро 1 - коефициент 1.2

Евро 2 – коефициент 1.1

Евро 3 – коефициент 1

Евро 4 – коефициент 0.9

Евро 5 – коефициент 0.7

Евро 6 и EEV – коефициент 0.5

Решението по Наредба № 20 влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

На 1.00 лв. се увеличава базисната наемна цена за квадратен метър на общинските жилищни имоти, решиха днес общинските съветници. От 2001 год. до момента цената е увеличавана само веднъж – през 2014 год., от 0.52 лв. на 0.62 лв. за кв. м, е записано в мотивите на предложението. За посочения период е налице многократно нарастване на минималната работна заплата, както и на наемните цени на жилищни имоти на свободния пазар на територията на община Плевен.

От 2001 год. до края на 2018 год. по данни на Националния статистически институт инфлацията е в размер на 88 %. При направената от администрацията проверка относно базисните цени в други общини в страната, близки по големина и брой на населението, се установи, че в Плевен е една от най-ниските цени. Така например във Велико Търново цената е 1.50 лв./кв. м, Добрич – 1.058 лв./кв. м, Русе – 0.86 лв./кв. м, Хасково – средно 0.75 лв./кв. м, Стара Загора – 0.70 лв./кв. м. Не на последно място жилищният фонд на Община Плевен е амортизиран и нуждите от текущи и аварийни ремонти нарастват, поради което е необходимо да се увеличи наемната цена с цел да се отделят необходимите средства за поддържането на сградите.