Дигитализацията на културното наследство обсъждаха в Плевен

Участие взеха представители на седем европейски държави – Румъния, Гърция, Испания, Италия, Словения, Естония и домакините от БългарияУчастие взеха представители на седем европейски държави – Румъния, Гърция, Испания, Италия, Словения, Естония и домакините от БългарияСнимка: Zetramedia
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ бе домакин на междурегионална работна среща по въпросите за дигитализацията на природното и културното наследство. Събитието бе открито от заместник-кмета Иван Кюлджийски.  

Участие взеха представители на седем европейски държави – Румъния, Гърция, Испания, Италия, Словения, Естония и домакините от България.

 

Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е единствената организация в България, лидер-партньор по проект, финансиран в рамките на програма Interreg Europe. Проектът „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“ (CD-ETA) е един от 64-те одобрени в рамките на първата покана за подаване на проектни предложения.

Досега по проекта бяха създадени групи от местни заинтересовани страни към всички партньори, в които влизат местни власти, библиотеки, музеи, архиви, църкиви, читалища, галерии, театри, форклорни групи и ансамбли, стопани на природни и защитени местности, институти, университети, фондации, технологични фирми, фирми за софтуер и хардуер. Тези групи проведоха по 8 срещи, на които се запознаваха с добри практики, обсъждаха тяхната приложимост в съответните институции даваха идеи и предложения за подобряване на управлението на природното и културно наследство чрез дигитализация.

Срещата в Плевен е третата междурегионална среща. На първата в Румъния бяха представени проблемите, на втората, проведена в Естония, бяха предложени възможни решения. На плевенския форум бяха презентирани екшън-плановете на партньорите за решаване на съществуващите проблеми.

Повечето природни и културни ценности, които са уникални, могат да се видят на едно единствено място и все още не са обект на дигитализация. Това затруднява достъпа на широката общественост до тях. Въпросът за това как да се подобри тази ситуация е общо предизвикателство за всички региони в Европа, бе посочено на срещата в Плевен. Необходими са иновативни решения, които биха могли да осигурят едновременно опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. Такива решения всеки партньор е изработил съобразно спецификата на своя регион.

Свой план за действие създаде и Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“.„Нашият план за действие съдържа три мерки. Едната е създаване на регистър на нематериалното културно наследство на област Плевен, другата е създаване на дигитален маршрут по старата главна улица на град Плевен с къщите на известните плевенски фамилии. Третата мярка дойде директно от „Държавен архив” – Плевен за дигитализиране на негативи на снимки, които с течение на времето се съсипват и ще бъдат безвъзвратно изгубени, а съдържат историята на Плевен”, разказа Илиана Георгиева, мениджър „Комуникации“ по проекта.

Дигитализацията е новаторски подход, с прилагането на който могат да бъдат решени голяма част от видимите проблеми в управлението на природното и културното наследство. Обединени от тази своя идея, експертите от седем европейски държави ще продължават да работят за общата крайна цел – съхраняване и популяризиране на културните и природните ценности.

Партньорството, изградено по проекта, гарантира неговото успешно изпълнение, защото е балансирано както по региони, така и по компетентности на участващите организации, бе изтъкнато на форума. Проектът е с продължителност 5 години. Общият му бюджет е 2 071 748 евро.