Кметът Спартански обяви 30 април за неучебен ден Избрана

Кметът на Плевен Георг СпартанскиКметът на Плевен Георг Спартански
Със заповед на кмета на Общината Георг Спартански 30 април беше обявен за неучебен ден за училищата и Центъра за подкрепа и личностно развитие /ЦПЛР/ на територията на община Плевен. Това става на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и уведомително писмо до началника на РУО – Плевен.  

Кметът Георг Спартански уточни, че в рамките на всяка учебна година има право с негова заповед да се отменят учебни занятия за 3 учебни дни. Първият ден беше 10 декември 2018 г., вторият ще е 30 април 2019 г., а правото за обявяване на трети неучебен ден кметът ще ползва за 15 май 2019 г.