Кметът Спартански обяви 15 май за неучебен ден Избрана

Кметът на Плевен Георг Спартански обяви 15 май за неучебен денКметът на Плевен Георг Спартански обяви 15 май за неучебен ден
Кметът на Община Плевен Георг Спартански обяви 15 май 2019 г. – Празника на град Плевен, за неучебен ден за училищата на територията на общината и ЦПЛР.
Заповедта е на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решения №2 87/15.03.2001 г. и № 1213/22.02.2011 г. на Общински съвет - Плевен.