Отчуждават терени край Бохот и Николаево за АМ "Хемус" Избрана

Отчуждават терени край Бохот и Николаево за АМ "Хемус"
Започна отчуждаването на частни имоти за изграждане на 17 километра от автомагистрала „Хемус“, включително пътен възел „Плевен“.
Имотите се намират в землищата на селата Каленик в община Угърчин, Лисец, Баховица и Славяни в община Ловеч, както и Николаево и Бохот в община Плевен.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.