ЦИК определи състава на Общинската избирателна комисия в Плевен

ЦИК определи състава на Общинската избирателна комисия в Плевен
Със свое решение № 654-МИ от 22.08.2019 год. Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Плевен за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 год. и № 603-МИ от 12.08.2019 год. на ЦИК.

 

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК, налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Плевен. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 год. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия с решението си назначава Общинска избирателна комисия в община Плевен в състав от 15 члена, както следва:

Председател - Ярослав Димитров;

Заместник-председатели - Айгюл Хасанова и Николинка Добрева;

Секретар - Пламен Иванов;

Членове - Анатолий Манолов, Евгения Станева, Евгения Миланова, Красимир Данков, Юлия Петровска, Теодора Митева, Илияна Нинова, Владислав Найденов, Василка Митева, Диян Свраков, Петър Жеков.

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 год.

Със Заповед на Кмета на Община Плевен Георг Спартански ОИК ще работи в Конферентната зала на Община Плевен на ул. „Д. Константинов” 23б. Заповедта се отнася за времето от 7 септември 2019 год. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. – I тур или за II тур (ако се провежда такъв).