Общината разреши на собствениците на сгради да закупят земята под тях

Плевенчани, които обитават жилищни кооперации, ще могат да закупят земята, върху която са построениПлевенчани, които обитават жилищни кооперации, ще могат да закупят земята, върху която са построени
Собствениците на сгради, построени върху земя, която е общинска собственост, ще могат да закупят съответните терени. За инициативата информира кметът на Община Плевен Георг Спартански. Става дума за над 300 имота в Плевен и още 350 в малките населени места – най-вече в Буковлък, Опанец, Славяново, Ясен, Гривица.
По думите на кмета Спартански изкупуването на терените е голямо предимство за собствениците на сградите, защото дава възможност без да се иска разрешение от Общината да се учредява право на пристрояване, надстрояване и т.н., тоест правата на собственика да се упражняват в по-голям обем. От друга страна е финансово изгодно, защото цената за вече застроен терен е по-близка до данъчната, а не до пазарната за незастроен парцел.

Идеята на ръководството е от възможността да се възползват и повече плевенчани, които обитават жилищни кооперации, построени върху общинска земя. Заявленията за закупуване на терените ще се подават в Община Плевен.