Изпускат контролирано язовирите в парк Кайлъка

 Изпускането се прави във връзка с предстоящ неотложен ремонт на язовир „Тотлебенов вал“ Изпускането се прави във връзка с предстоящ неотложен ремонт на язовир „Тотлебенов вал“
Започна контролирано изпускане на води от язовири „Кайлъка“ и „Тотлебенов вал“, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав.  

От Напоиителни системи са информирали с писмо „Басейнова дирекция“, РДПБЗН – Плевен и Община Плевен, че изпускането след 7 март 2019 година се прави във връзка с предстоящи неотложни ремонтно-възстановителни работи на язовир „Тотлебенов вал“ и разпоредбите на чл. 142 от Закона за водите и е съобразено с пропускателната способност на отводящото дере – река Тученица.