Изграждат спортна площадка в Парк „10 декември” Избрана

На 18 юни там ще се проведе кръг от националния шампионат по стрийт фитнес.На 18 юни там ще се проведе кръг от националния шампионат по стрийт фитнес.
Местният парламент възложи на кмета на Общината да сключи договор за изграждане на площадка за спорт на открито на територията на парк „10 декември”. Предложението, внесено на днешната сесия, бе подкрепено от 36 общински съветници, един гласува „въздържал се”.  

Заявлението за него бе внесено през декември 2018 г. от общинския съветник Йордан Грижов като председател на спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес „SPF”. Община Плевен предвиди финансови средства за изграждане на площадката за спорт на открито в бюджета си за тази година, които бяха одобрени с решение на Общинския съвет.

 

На заседанието днес съветниците одобриха и Схема за разполагане на преместваемия обект на територията на парк „10 декември”. Предвижда се на 18 юни там да се проведе кръг от националния шампионат по стрийт фитнес.