На празника на Плевен паркираме безплатно в "Синя зона"

Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата.Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата.
Със своя заповед кметът на Община Плевен Георг Спартански преустанови режима на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони "Синя зона" на 15 май 2019 г.  

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31а от Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен и във връзка с решение №287/15.03.2001 г на Общински съвет – Плевен, за обявяване на 15 май - Празник на град Плевен, за неработен ден за учрежденията, звената и организациите на бюджетна издръжка на Община Плевен.

 

Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а пътните средства – репатрирани с автомобил тип „паяк”.